Marie Skotská - 30.10.1935, Olga Scheinpflugová (Marie Stuartovna)