Marie Skotská - 30.10.1935, Olga Scheinpflugová (Marie Stuartovna), Zdeněk Štěpánek (Jakub Hepburn)
Foto: Illek a Paul