Turek v Itálii 30.11.1996 N.Melnik (Fiorilla), O.Kříž (Básník), Z.Žila, Z.Horváth, R.Rachmanov(Učni)
Foto: Oldřich Pernica