Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková (Fiorilla), Ivo Hrachovec (Don Geronio)
Foto: Oldřich Pernica