Švanda dudák - 06.10.2022, Jiří Brückler (Švanda), Martin Šrejma (Babinský), Jiří Sulženko (Čert) 
Foto: Ilona Sochorová