Švanda dudák - 06.10.2022, Martin Bárta, Jana Šrejma Kačírková, Vít Šantora
Foto: Sergej Gherciu