Musica non grata – Zahajovací koncert sezony 2020/2021, 30.08.2020, Orchestr Státní opery
Foto: Petr Horník