Sevillský svůdce a kamenný host - 14.06.1991 (Mario Kubec, Simona Postlerová, Jan Šťastný)
Foto: Hana Smejkalová