Louskáček - 09.12.2004, Adéla Pollertová (Kolombína)