Z nejlepšího... / Extáze ducha - 17.05.1990, sborová scéna
Foto: Oldřich Pernica