Z nejlepšího... / Život a smrt - 17.05.1990, Luboš Hajn, Pavel Ďumbala
Foto: Oldřich Pernica