Zdravý nemocný - 13.10.1988 (scéna)
Foto: Eva Kurandová