Zdravý nemocný - 13.10.1988(scéna)
Foto: Eva Kurandová