Dido a Aeneas - 15.12.1988(sborová scéna)
Foto: Oldřich Pernica