Deník ničemy - 23.03.1989 (Blanka Bohdanová, Alexej Pyško)
Foto: Eva Kurandová