Deník ničemy - 23.03.1989 (Ivan Řezáč, Josef Kemr)
Foto: Hana Smejkalová