Rozbitý džbán - 05.02.1987 (Blanka Bohdanová)
Foto: Oldřich Pernica