Káťa Kabanová - 27.05.1986 (Antonie Denygrová)
Foto: Oldřich Pernica