Naše městečko - 15.05.1986 (Bedřich Prokoš, Václav Knop)
Foto: Oldřich Pernica