Rigoletto - 20.12.1995, Nikolaj Višnjakov (Vévoda mantovský), Libuše Márová (Hraběnka Ceprano)
Foto: Hana Smejkalová