Copernicus - 16.03.1984 (Milan Karpíšek, Dalibor Jedlička)
Foto: Jaromír Svoboda