Úklady a láska - 03.06.1982 (Radovan Lukavský, Ivan Luťanský)
Foto: Oldřich Pernica