Rodinné sídlo - 27.03.2002 (Vilém Udatný, Martin Preiss)