Hnízdo tetřeva hlušce - 01.11.1979 (Jana Březinová, Soběslav Sejk)
Foto: Jaromír Svoboda