Zadržitelný vzestup Arthura Uie - 05.01.1978 (Luděk Munzar, Jiřina Petrovická)
Foto: Jaromír Svoboda