Ariadna na Naxu - 27.01.1977 (Agia Formánková, Jana Jonášová)
Foto: Jaromír Svoboda