Pochyby - 01.03.2007 (Eva Salzmannová, Jaromíra Mílová)
Foto: Hana Smejkalová