Sladké ptáče mládí - 08.03.2007 (Alexej Pyško, Sabina Králová)