Pochyby - 01.03.2007 (Jan Novotný, Magdaléna Borová)
Foto: Hana Smejkalová