Růžena Maturová - civilní fotografie
Foto: Karel Váňa