Růžena Maturová (civilní fotografie)
Foto: Karel Váňa