David a Goliáš - 07.06.2007 (Martina Válková)
Foto: Martin Špelda