David a Goliáš - 07.06.2007 (Jan Dolanský, Petra Špalková)
Foto: Martin Špelda