David a Goliáš - 07.06.2007 (Petra Špalková, Magdaléna Borová)
Foto: Martin Špelda