Otec - 21.06.2007 (Jana Preissová, Kateřina Holánová, Blanka Bohdanová)