Viktorka - 30.06.1950, Zora Šemberová (Viktorka)
Foto: Jaromír Svoboda