Naučný slovník - 01.07.1916, Karel Kolár (Kleinecke), František Gerlický (Schneider)