Bajaja - 28.06.1916, Josef Loos (Hafis), František Gerlický (Bulat)