Revoluční trilogie - 13.12.1917, Miloš Nový (Král Ludvík XV.)