Průkopnice - 14.08.1913, Růžena Pohorská (Paní Orpailleurová)