Anglická milenka - 22.11.2007 (Vladislav Beneš)
Foto: Hana Smejkalová