Dubrovnická trilogie - 14.10.1917, Karel Váňa (Sabo Šiškov Prokulo)