Divotvorný klobouk - 27.03.1918, Antonín Čepela (Zvonek)