Divotvorný klobouk - 27.03.1918, Karel Váňa (Pohořalský)