Jan Hus - 31.10.1911, Anna Suchánková (Mladá žena)
Foto: Karel Váňa