Carmen - 21.01.1966, sborová scéna (spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor)
Foto: Jaromír Svoboda