Jejich štěstí - 18.05.1916, Karel Želenský (Karel Lanský), Anna Sedláčková (Věra)