Jejich štěstí - 18.05.1916, Jarmila Kronbauerová (Petr Lanský), Anna Sedláčková (Věra)