Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Váňa (Baltazar), Anna Sedláčková (Nerissa)