Sen noci svatojanské - 22.12.1912, Zdenka Rydlová (Puk)