Othello - 18.10.1940, Marie Glázrová (Desdemona), Zdeněk Štěpánek (Othello)
Foto: Josef Heinrich